[ [ a ] [ adv / asp / an / b / biz ] [ co / diy / o ] [ pol / x / toy ] ]

/czpol/ - Czech Republic Politically Incorrect

Czech Republic Politically Incorrect
Home
Create A Poll
Thread View


All Recent Posts
[Log in Nein Pass/Request $15 Per Year Nein Pass To Avoid CAPTCHAS]

[]
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

  [Go to bottom]  [Catalog]  [Reload]  [Archive]

File: 1558475562491.png (829.75 KB, 480x680, 23a.png) ImgOps Google

312d7 No.617[Reply]

Kluci, dostali jsme po čuni jak Feri na Moravě. Celej mod tým dostal šoa na d*scordu, budeme mít novej hned jak ho uklizečka udělá. Prosím o trpělivost a omlouvám se všem, kteří kvůli nám dostali plyn.
Prozatímní link pro uklizečku a mod tým: https://discord.gg/7BH7SNu
Neserte se tam, vyhodím vás. Negři.

Pravda vítězí,
-Bard.
9 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

fce71 No.636

Sry jako, ale discord je v tomhle ohledu mrdka. Nepoužívat.File: 1558411679431.png (479.85 KB, 1080x1048, 1542016536469nicetryfbi.png) ImgOps Google

2cc5d No.598[Reply]

PRAVIDLA:

1. Nic co by přitáhlo zvýšenou pozornost svítítek, jak amerických tak českých (nefedpostujte)

2. Žádné porno

3. Před tím než postujete zkontrolujte katalog, jestli už není vlákno se stejným tématem

4. Doxxy a raids jsou povoleny, ale jen v mezích zákona a za dobrým účelem - odhalování korupce, cp, chanwars atp.

5. NEPOSÍLEJTE SEM SVÉ KSICHTY a nedoxxujte se navzájem (pokud to však splňuje pravidlo 4 tak můžete)

——————————————————-

Do tohoto vlákna také pište své stížnosti, návrhy na zlepšení, připomínky a podobně.


File: 1557317529808.png (934.68 KB, 1000x1411, NatSoc_Foundation.png) ImgOps Google

ae4ed No.436[Reply]

Povinná literatura: https://mega.nz/#F!P2pBgQCL!TFqSMNcM4PjDGXKzfjCXOg

Čtení bystří mysl. Čtení téhle literatury ti přidá aspoň 14,88 IQ. Pokud se tu hodláš účastnit diskuze, automaticky se předpokládá, že máš přečtenou všechnu literaturu ve složce.

Pokud máte nějakou zajímavou literaturu knihy k tématu co stojí za sdílení postněte to sem, už jdou přidávat pdf.

Pravda vítězí.
16 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

6e45e No.569

>>560
Přesně tak. Ono to zase tak moc kdovíjak nezáleží, ale je dobrý se toho držet, protože pak ti neutečou všechny detaily ohledně postav.File: 1557319953448.png (94.49 KB, 594x786, screenshot--2019.05.08-14-….png) ImgOps Google

e5f10 No.439[Reply]

Chceš zajímavou diskuzi? Na to potřebuješ lidi.
Chceš vyjít do ulic? Na to jich potřebuješ celkem dost.
Chceš prosperující český národ? Víš, kam tím mířím. Pozvi kohokoli, kdo by náš /czpol/ mohl ocenit, čím víc, tím lépe. Dbej na kvalitu. Když se budou vymlouvat, řekni, že tu máme zelňačku.

Buď aktivní, pokud chceš kontent, musíš také nějaký tvořit. Přispívej do diskuzí, bumpuj vlákna, ať se to tu trochu rozproudí.

Pravda vítězí.

Nezapomeň na normální /pol/, je dobré ho také sledovat. *Honk Honk*


File: 1557669011410.png (59.62 KB, 747x843, numbers.png) ImgOps Google

5d25a No.468[Reply]

Abychom se někam posunuli, musíme zajistit přísun kvalitních, vědecky ověřených redpilling informací a statistik mezi české normies. Dnes totiž retardi, kteří poslouchají ortel a volí okamuru nemají žádná data, mají jen "pocity" a mainstream media jim to nechávají pořádně sežrat. Musí se dozvědět o Bellově křivce (možná bychom ji přeložit a vydat) o mainstreamovému názoru na IQ (deklarace, kterou po vydání The Bell curve podepsali prominentní američní vědci), o názoru na rasu Jamese Wattsona, o FBI statistikách a musí se orientovat v základech kritického myšlení, aby nedělali hloupé chyby při komunikaci s médii. Tyto redpilling informace se semozřejmě musí dostat rovněž mezi studenty, protože studenti jsou naše budoucnost. Jak jim můžeme co nejefektivněji tyto informace předat?

e7098 No.476

Jakožto student střední skoly bych to dokázal docela šířit. Můžeš mi sem naházet různý odkazy na tyhle informace a statistiky? Musím se přiznat, že já v tom trochu plavu.

42513 No.499

File: 1557844159353.jpg (2.86 MB, 4160x3120, 1556383099715.jpg) ImgOps Exif Google

>>468
>>476

Doporučuju statistiku o kriminalitě z USA a jejich výplody bezpečnostních agentur na tohle téma. Prostě to otřískej negromilům o hlavu.

"Černošský celkový 42% podíl na kriminalitě, není ovšem nic proti černošskému podílu na vraždách a zabitích, kde nemají absolutně konkurenci.Na těchto kriminálních činech mají černoši podíl více jak 60% a i Hispánce s 33% překonávají téměř dvojnásobně.Podíl bělochů je pak zanedbatelných necelých 5%, ovšem obětí vražd je mezi bělochy skoro 10%, což ukazuje, že se stávají minimálně z poloviny obětí právě černochů, případně Hispánců."

https://makrofagblog.wordpress.com/2019/04/25/kriminalita-barevnych-v-ny-city-nadale-stoupa/

43fa0 No.547

File: 1558183275389.jpg (51.78 KB, 801x495, the bell curve.jpg) ImgOps Exif Google

>>468
the bell curve

43fa0 No.549

File: 1558183454157.jpg (51.8 KB, 730x495, mothers.jpg) ImgOps Exif Google


4dafe No.638

File: 1558646906640.jpg (2.69 MB, 4920x4161, flee sexualimmorality.jpg) ImgOps Exif Google

To je moc dobrý nápad. Každopadně všude musí být uvedeny zdroje. Určitě by to mohly být statistiky o kriminalitě, ale také o znásilňování. Také bych například překládal studie o sexualitě a ženách. Myslím že našim hlavním cílem by měla být osvěta, šíření pravd a faktů. Chtělo by to taky najít nějaké statistiky týkající se přímo České republiky a udělat z toho grafy, ať to lidé lépe vidí. Máte nějáké zdroje???File: 1558558667280.jpg (50.54 KB, 960x540, jesuschristredrobe_large.jpg) ImgOps Exif Google

102bb No.630[Reply]

Denní přopomenutí, že /czpol je křesťanský board.

2f352 No.632

File: 1558630445634.jpg (112.81 KB, 893x768, .jpg) ImgOps Exif Google

>>630
>uctívá žida na klacku
>následuje pouštní manuál
Můj bůh má kladivo a tvůj byl přibit na kříž.

2f352 No.635

>>630
>>632
>Co je víc cringe, když Čech larpuje křesťana a nebo když larpuje pohana?
Nikoho vaše víra nezajímá, přestaňte bejt užitečný idioti se svým d&c židovstvem. Skoro jak vegani, taky musej všem cpát.

9325e No.637

File: 1558640327583.jpg (74.05 KB, 720x479, FB_IMG_1558204245682.jpg) ImgOps Exif Google

>>632
Tahle průpovídka je víc cringe než 2012 memes, stop itFile: 1558171309951.png (412.19 KB, 5000x5000, f05.png) ImgOps Google

00dfb No.539[Reply]

Dívám se na listinu kandidátů a nemám zdání komu to hodit. Jsou to proevropští liberálové a pak malé euroskeptické strany s malou šancí. Jsem konzervativní euroskeptik, ale v téhle části politického spektra v ČR je prostě díra na trhu.
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

9d97d No.619

>>584
Co je ecr

00dfb No.620

>>553
Fiala je sice 100% cuck, ale je pořád slabý odvar v porovnání s nemcovou a Novotným. na druhou stranu ods má i dobre lidi, sice už tam není vkml a Majerova, ale je tam třeba Zahradil a Skopecek. Škoda že zde nemůžeme volit strany z jiných zemí tam bych měl jasno - salvini. Ale takto je ods nejmenší zlo.

00dfb No.623

>>620
Proč to dávat nejmenšimu zlu. Zlo je pořád zlo, nikdy se nezastáváš zla. Buďto to hodíš nějaké straně, která to vše spraví (haha) nebo pokud neexistuje, tak té nejhorší, která zhorší situaci dostatečně, aby se konečně i ti nornálové začali něco dělat.

12d99 No.625

>>623
>tak té nejhorší, která zhorší situaci dostatečně, aby se konečně i ti nornálové začali něco dělat.

>Implikuji že akceleraci můžeš zastavit.

Anone…

9d97d No.628

>>625
Říkám to už potřetí. Akceleraci nezastavíš, pouze zrychlíš. A když naše rasa je hubená každou vteřinou, tak je fakt lépe, když hovno spadne do větráku dříve, než později. Zapomínáš snad, že naše porodnost je pod hranicí udržovatelnosti?File: 1558185457274.jpg (73.42 KB, 663x663, 1554346690527.jpg) ImgOps Exif Google

a8fe5 No.559[Reply]

Veškeré dobré umění se zde může nahrát.
8 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

a8fe5 No.606

File: 1558427853867-0.jpg (472.88 KB, 1819x2000, 0t35zd82nkh11.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558427853867-1.jpg (231.47 KB, 808x1024, larger.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558427853867-2.jpg (294.73 KB, 801x1000, NormanRockwellFathers_p1.jpg) ImgOps Exif Google

Rockwell je možná kýčovitý, ale rozhodně bych ocenil více Rockwellů a méně Warholův.

20988 No.607

File: 1558449261754-0.jpg (31.55 KB, 389x562, image0 (50).jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558449261754-1.png (734.85 KB, 788x562, FeudalHooligans.png) ImgOps Google

File: 1558449261754-2.jpg (49.92 KB, 445x594, img_4833.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558449261754-3.jpeg (376.96 KB, 990x991, bq-5c2d3012c2893.jpeg) ImgOps Google

File: 1558449261754-4.jpg (64.77 KB, 440x563, img_4832.jpg) ImgOps Exif Google


20988 No.609

File: 1558449434977-0.png (384.36 KB, 756x562, 0cee41575d3aef5f43db3f2df9….png) ImgOps Google

File: 1558449434977-1.png (260.09 KB, 1000x1000, tumblr_ppi8fzMHOb1xei4qro1….png) ImgOps Google

File: 1558449434977-2.png (117.28 KB, 540x540, img_7951.png) ImgOps Google

File: 1558449434978-3.jpg (38.76 KB, 824x563, Screenshot_20190504-164832….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558449434978-4.png (790.19 KB, 836x593, D36Kk-OW0AAyH1f.png) ImgOps Google


20988 No.610

File: 1558449772435-0.png (3.23 MB, 1600x1076, D6-WcQ9U0AAsvQp.png) ImgOps Google

File: 1558449772435-1.png (2.39 MB, 1152x1594, D7Aeg8hW0AECdpc.png) ImgOps Google

File: 1558449772435-2.png (982.42 KB, 539x810, D62GfsoXsAAPrU2.png) ImgOps Google

File: 1558449772435-3.png (1.09 MB, 750x933, D6VWHdxXsAEDQPe.png) ImgOps Google

>>609
yikes jsem to postnul 2x

a8fe5 No.624

File: 1558547290986-0.jpg (31.35 KB, 300x445, dragos kalajic.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-1.jpg (491.77 KB, 900x674, dra8.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-2.jpg (384.01 KB, 900x599, dra4.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-3.jpg (382.53 KB, 900x546, dra5.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-4.jpg (358.3 KB, 900x547, dra6.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-5.jpg (465.41 KB, 900x636, dra9.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-6.jpg (352.85 KB, 900x645, dra10.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558547290986-7.jpg (283.72 KB, 900x646, dra3.jpg) ImgOps Exif Google

Hyperborean RealismFile: 1558414224954.jpg (65.08 KB, 750x537, 1533451804991.jpg) ImgOps Exif Google

98dfa No.599[Reply]

Vysypte sem své složky
8 posts and 79 image replies omitted. Click reply to view.

49895 No.612

File: 1558458130032-0.png (1.05 MB, 935x670, 1550520605763.png) ImgOps Google

File: 1558458130033-1.png (43.19 KB, 446x367, 1549130839446.png) ImgOps Google

File: 1558458130033-2.jpg (113.82 KB, 1024x993, 1549130527326.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458130033-3.png (4.86 KB, 666x666, 1508705664871.png) ImgOps Google

File: 1558458130033-4.png (1.55 MB, 1920x1677, 2e8.png) ImgOps Google

File: 1558458130033-5.jpg (27.77 KB, 354x363, 1528649304500.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458130033-6.jpg (156.25 KB, 709x595, 1530696914198.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458130033-7.jpg (68.35 KB, 923x713, 1535098758708.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458130033-8.jpg (137.65 KB, 500x500, 1538396343902.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458130033-9.jpg (59.78 KB, 477x768, 1542014380902.jpg) ImgOps Exif Google


98dfa No.613

File: 1558458173967-0.jpg (145.66 KB, 867x882, amerijoo.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458173967-1.png (25.2 KB, 128x125, ano.png) ImgOps Google

File: 1558458173967-2.jpg (51.86 KB, 438x612, tito.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458173967-3.png (25.38 KB, 128x125, yes.png) ImgOps Google

Tady Orel, volá Orel!

49895 No.614

File: 1558458334318-0.jpg (85.18 KB, 1387x702, 1541983793320.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458334319-1.jpg (17.84 KB, 248x189, 1542558787965.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458334319-2.png (3.71 KB, 600x588, 1545394156855.png) ImgOps Google

File: 1558458334319-3.png (80.31 KB, 400x350, 1546699098593.png) ImgOps Google

File: 1558458334319-4.jpg (106.21 KB, 980x742, 1548698508477.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458334319-5.png (615.27 KB, 700x700, clown_pepe.png) ImgOps Google

File: 1558458334319-6.png (192.74 KB, 386x599, The_Honkler_Diaries.png) ImgOps Google

File: 1558458334319-7.jpg (91.94 KB, 369x369, 1543763535330.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458334319-8.png (30.84 KB, 732x732, acd2608bd8fc62c0bf8219aef3….png) ImgOps Google

File: 1558458334319-9.png (6.53 KB, 225x225, 1554314102456.png) ImgOps Google


49895 No.615

File: 1558458515209-0.png (13.12 KB, 500x500, 1482546039216.png) ImgOps Google

File: 1558458515210-1.jpg (13.18 KB, 455x514, d03.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1558458515210-2.jpg (46.27 KB, 600x600, krtecek-18.jpg) ImgOps Exif Google


49895 No.616

File: 1558458686640-0.jpg (4.25 KB, 225x300, 1556390899398(glowdildo).jpg) ImgOps Exif Google

@bis, za každý obrázek, který odtud stáhnete do vašich složek si strčte jedno takovéhle svítící dildo do prdeleFile: 1558182926097.png (407.98 KB, 511x734, lel.png) ImgOps Google

de656 No.545[Reply]

- pro přístup k czpolu vždy použij pc s linuxem a šifrováním disku. Zde rovněž ukládej všechny svá zásaditá memes, nikde jinde.

- doporučený OS: ubuntu (a další linux OS)
- ideálně postuj vždy z jiného místa než od sebe z domu (libovolná veřejná wifi, čajovny, kavárny, hospody)
- nenahrávej obrázky, které jsi vyfotil vlastním přístrojem, pokud nevíš jak vymazat exif metadata

- na svém zásaditém notebooku nainstaluj firefox a nastav na něm
- auto mazání historie: preferences - privacy & security - history - FIREFOX WILL NEVER REMEMBER HISTORY
- DuckDuckGo vyhledávací engine (nesleduje tě) - preferences - search - default search engine
- nainstaluj doplňky: ublock origin, https everywhere
- zvykni si: nechodit v tomto setupu na weby, které tě můžou identifikovat (sociální sítě, email)

pro tips:
- fyzicky: Neber si sebou k veřejné wifi telefon, ani chytré hodinky. Nechej je doma zapnuté. Zaplať za sebe hotově. Sedni si tak, ať kamera nevidí na tvůj display.
- pokud se chceš na pol pouze podívat, můžeš i z domu, ale podívej se vždy skrz TOR - TOR browser.
Post too long. Click here to view the full text.
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

0b4b7 No.592

>>583
Linux samozřejmě lepší, ale spíše mrkni na Lineage OS a Librem. Celkově je ale spíše potřeba si uvědomit, že na zařízení, který je fakticky určený na to, aby tě špehovalo, se nikdy kdovíjaký bezpečnosti nedosáhne. Přes chytrej telefon by se principiálně mělo řešit minimum.

0b4b7 No.593

>Zpátky na /g/.
Jsi bez argumentu takze mi tu vyhrozujes /g ?

>Dvoucifrák detected. Nikdo ještě nikdy neměl problém kvůli tomu, že by snad byl na nevhodným node. Problémy spojený s Torem vždycky platí z toho, že se buď lidé sami doxnuli a nebo začali být moc pohodlní kolem nahrávání věcí a komunikace. Navíc, nezápasíme tu s NSA ale s PČR/BIS.

Pokud nechápeš že bis spolupracuje s interpolem a desítkami dalších tajných služeb, která má každá země v evropě, jsi asi jednociferák.

>Tohle je doslova glownigger žvást,

Nerozumím tomu, ale přečetl jsem si dnes reddit a vygooglil něco na wikině, a proto označím opačný názor za glownigger žvást.

>stejně ti jednou něco uteče, gojíme

>Člověk se minimálně jednou za život posere
>Jednou za život
>jednou

Co je to ME.
Post too long. Click here to view the full text.

0b4b7 No.594

>>578
Dále tu doporučuješ Ubuntu
Víš, ty debile, z čeho má Canonical peníze?

24010 No.595

>>592
Dík anone, nejspíš svůj telefon co nejdřív někam zahpdim…

0b4b7 No.597

>>593
>systemd
Pokud přikládáš takovou strašlivou váhu systemd, tak jsi prostě jelito. Kolem toho cesta nevede. Jasně, je to na hovno, ale není to v žádnym případě ani náznakem taková katastrofa, jako naznačuješ.
>muh interpol/europol
Jistě, což absolutně nic nemění na tom, co jsem napsal vejš.
>Nepoužívej bezpečnostní addony, gojíme
Zopakuju ještě jednou - buď jsi idiot a nebo glownegr. Doporučovat tu lidem, aby cíleně kapitulovali na relativně důležitou část elementární bezpečnosti na internetu, je prostě úplný hovno ať se na to dívám jak chci. O to víc, že používat je nenese absolutně žádný nevýhody.
>hurr nemáš argumenty
>nedodá absolutně žádný sám
Kek.

>>594
>muh canonical
Proto nahoře doporučuju i jiný distra. A navíc, zase zbytečný hovna pro naše prostředí, co nemají nic zase tak společnýho s bezpečností, jako spíše nějakou filozofií za celou věcí. Jde o to naučit lidi přejít z Windows na bezpečnější prostředí, což lze nejlépe skrz *buntu distra/mint apod. Pak se mohou odpíchnout dále kam chtějí. Z českého prostředí navíc máme už precedent o tom, že Ubuntu naprosto v pohodě stačí a naše složky na to nemají, a to ani v případě vyšetřování a podezření z terorismu, viz zde:
>https://a2larm.cz/2018/04/rozsifrovali-moji-radcove/
Post too long. Click here to view the full text.  [Go to top]   [Catalog]
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
[ [ a ] [ adv / asp / an / b / biz ] [ co / diy / o ] [ pol / x / toy ] ]