/czpol/ - /czpol/

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 6500

Files

Max file size: 100.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(226.91 KB 886x640 large.PNG)
Anonymous 02/08/2020 (Sat) 23:27:47 Id:de7127 No. 591
>Vstanu >Uvidím hnědou osobu >Den zničen
> Vstanu > Žertovně zmíním před kamarádkou že byty v Ghettu jsou levnější než byty v části s bílou většinou > kamarádka demonstruje zamrkáním a opětovaným vtipem svůj skrytý rasismus > skvělý pocit z toho že naše ženy ještě nejsou přeformátované židem
>>591 >hnědá osoba zničena >den ultimátně vylepšen

Delete
Report

no cookies?