/czpol/ - Czech Politically Incorrect

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(40.80 KB 396x382 prosímdnesbis.jpg)
Pravidla + /meta/ Anonymous 08/27/2019 (Tue) 14:35:51 No. 2 History File history
ASN:
PRAVIDLA:
1. Nic co by přitáhlo zvýšenou pozornost temně svítících negrů, jak amerických tak českých (nefedpostujte)
2. Žádné porno
3. Před tím než postujete zkontrolujte katalog, jestli už není duplicitní vlákno
4. Doksy a raids jsou povoleny
5. Pokud nemáte dobrý důvod, nenahrávejte sem fotky vašeho ksichtu
6. Tripfagování/namefagování je jen pro mod oznámení, generální vlákna, doručování atp. Netolerujeme letní novobuzeranty z discordu kteří si sem mrsknou svůj nick
7. Používejte selský rozum, někteří z vás si tu říkají o zaklepání na dveře

Pište sem připomínky, návrhy a další.
ASN:
(87.86 KB 768x768 kaťuša.jpg)
>>2
>Žádné porno
Heheej, zalozeny admin. Tu bude fajn. Pripijam na /czpol/!
ASN:
>>2
>Žádné porno
Extrémní zásaditost, pH nad 14
>nenahrávejte sem fotky vašeho ksichtu
To by mělo být pravidlo. Sebedokumentování by měl způsobit dočasnou řepku. Přece jenom, světlušky jsou zde permanentně.
ASN:
(156.01 KB 549x1647 K-ON_logh.jpg)
>>2
>K-ON
ASN:
(19.78 KB 225x350 13129675.jpg)

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?