/czpol/ - /czpol/

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(249.25 KB 1208x553 fuck beers.png)
závislosti Anonymous 10/15/2019 (Tue) 19:59:18 No. 25
Kouření a libovolné jiné drogy jsou pro mě passe. Jak daleko mám pokračovat, abych se zbavil závislostí? Mám úplně přestat pít alkohol? Kávu? Už nikdy se nedotknout cukru? Jaké všechny nástrahy na mě (((pražák)) nastražil?
Nepiju vůbec, jen když je to potřeba ve společnosti - např. červenopilulkování spolužáků a kamarádů, a to si většinou dám jedno nebo dvě dvanáctky. Alkohol je ale jed, je to gain goblin.
Kávu mám rád, ale jednou z a čas si dávám detox. Ale levnější si je koupit čistý kofein než kávu.

Co se týče závislostí, je to dost individuální. Ideální stav je nemít žádné závislosti. Pokud nějakou nás, mě vždy pomohlo zaplnit si den aktivitama a nemít čas na danou závislost.

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?