/czpol/ - /czpol/

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 6500

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(249.25 KB 1208x553 fuck beers.png)
závislosti Anonymous 10/15/2019 (Tue) 19:59:18 No. 25
Kouření a libovolné jiné drogy jsou pro mě passe. Jak daleko mám pokračovat, abych se zbavil závislostí? Mám úplně přestat pít alkohol? Kávu? Už nikdy se nedotknout cukru? Jaké všechny nástrahy na mě (((pražák)) nastražil?
Nepiju vůbec, jen když je to potřeba ve společnosti - např. červenopilulkování spolužáků a kamarádů, a to si většinou dám jedno nebo dvě dvanáctky. Alkohol je ale jed, je to gain goblin.
Kávu mám rád, ale jednou z a čas si dávám detox. Ale levnější si je koupit čistý kofein než kávu.

Co se týče závislostí, je to dost individuální. Ideální stav je nemít žádné závislosti. Pokud nějakou nás, mě vždy pomohlo zaplnit si den aktivitama a nemít čas na danou závislost.
>>25
This is how I quit smoking, dipping, drinking, porn, etc. It WORKS. You cant say "No" all the time. So avoid being in a mental state where the question comes up.

Failure looks like this:

Base Appetites of the Flesh: Hey wanna smoke a cig/jerk off/eat some chips?
Me sitting in front of tv: Uh nah.
BAF: how bout now?
Me: nah
BAF: Now?
Me: n-no
BAF: cmon you aint doing shit, whats the harm? You can restart your streak next week.
Me: I really s-shouldnt...
BAF: Aw cmon. Why even put yourself through this? Its pointless. Is it REALLY that important? Plenty of people do it... You dont have anything better to do...
Me: uh... uh.... uhhhhh...

This is what success looks like:

Base Appetites of the Flesh: Hey wanna smoke a cig/jerk off/eat some chips?
Me, immediately getting up and putting shoes on to do stuff: Nah, Im good. Im busy. Gotta clean the house/change my oil/practice a new language/run some shooting drills/do a ruck run/something productive/etc etc etc
BAF: Aww cmon itll be... hey, wait where you goin? Hey come back? Hey listen! Listen! Im talking! Bro! Hey! Come back! Wait!
Me: already fuckin gone, cant even hear his dumbass anymore because I am focusing on the task at hand

Thats it. Thats FUCKING IT. Thats all it takes. You can quit ANYTHING like that. Pick a productive task, and STICK TO IT. Reprogram yourself.

Overcome Yourself. Become Great.

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?