/czpol/ - /czpol/

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 6500

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(13.75 KB 426x364 1569918049284.png)
Rekrutování Anonymous 10/25/2019 (Fri) 19:55:03 No. 38
Hoši, neinský root otevřel možnost přihlásit se na dobrovolnické/mod pozice. Pokud máte zájem bumpněte vlákno s žádostí o invite

oficiální vlákno: https://neinchan.com/meta/res/46.html

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?