/czpol/ - Czech Politically Incorrect

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(5.42 KB 238x212 1564040189192.png)
příběhy Anonymous 08/29/2019 (Thu) 19:16:24 No. 51 History File history
ASN:
>tpk přišli ke mne negři
>projde malý negrátko
>nevim, 10 let
>něco říká
>zamumlám si shut up nigger
>šlo to trochu slyšet
>týpka se na mne podívá na sekundu
>dojdu k jejimu tatovi
>začne na mne a svoje děcka a mluvit anglicky
ASN:
(62.45 KB 396x385 1542552785328.png)
>>51
negříci vyfouknuti
ASN:
>mumlat
>ne zařvat
Bráško, příště si vezmi těžký boty a řádně ostříhej vlasy.

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?