/czpol/ - Czech Politically Incorrect

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(33.79 KB 686x386 1538570230608.jpg)
Larpovat jako žid? Anonymous 08/29/2019 (Thu) 20:43:44 No. 55 History File history
ASN:
https://boards.4chan.org/pol/thread/224730308#p224736304
Hoši, neironicky o tomhle přemýšlím už asi rok. Buď kouknout do mé lokální synagogy, nebo se s nimi dostat do kontaktu nějak jinak. Jen tak se podívat co dělají. Stálo by to za to?
ASN:
(80.09 KB 1125x1192 FB_IMG_1567098901775.jpg)
Nah. Za mě ne. Určitě by tě prokoukli. Nejsi první, který by se o tenhle kousek pokoušel. K tomu rabíni mají přes ty generace vycvičený nos na svůj (((kmen))), takže pokud nejsi jedním z nich, tak bys ses stejně daleko nedostal. Udělej si průzkum ohledně zednaru, tvá rodina musí být minimálně tři generace uvnitř, aby ses dostal do nějaké decentní začáteční pozice.

Pokud si myslíš, že máš na to něco infiltrovat, začal bych u Antify. Ti jsou retardování a tam je reálná šance to nějak subvertovat pro účely militantního ekofašismu pravice.

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?