/czpol/ - /czpol/

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 6500

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(40.41 KB 169x98 laventola.png)
Pizzová brána? Anonymous 01/08/2020 (Wed) 15:52:45 Id:5e1747 No. 573
jsem to jen já, nebo se vám toto zdá také susbicious?

https://www.laventola.cz/kontakt
měli bychom to omrknout
>>579
souhlas. co navrhuješ?
>>581
zajít se jich zeptat zda nemají na menu něco z jejich codewords. https://newspunch.com/wikileaks-pedophile-code-words-podesta/ Udělat pořádný research a za předpokladu že získáme důkaz, předat to policii.
(83.20 KB 756x266 laventolakids.png)
>>582
brzy se tam mrknu, až pojedu kolem. jen se obávám o validitu code words v čj.

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?