/czpol/ - Czech Politically Incorrect

Czech it out

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: 25.00 MB

Max files: 10

Captcha
E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


/lit/ vlákno Anonymous 08/30/2019 (Fri) 13:39:06 No. 65 History File history
ASN:
Pošlete kvalitní knihy, pdfka, mobi aj.
Dnes posílám knihu od Alfreda Rosenberga - Myth of the 20th century. Přestože nic špatného neudělal, nezúčastnil se ve válce, tak byl po porážce 3. říše popraven v Norimberku.
ASN:
>>65
SMH, zkurvené nastavení desky mj nepovolí posílat pdfka

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?